کلیه محصولات شرکت افزون بتن توسط بیمه ایران گارانتی می باشد