ضد يخ بتن

ضد يخ بتن چيست؟ ضد يخ بتن در حقيقت يک زودگير بوده که با ايجاد يک واکنش گرمازا در بتن سرعت گيرش اوليه بتن را افزايش ميدهد.ضد يخ بتن به تنهايي در دماي پايين يخ ميزند زيرا ترکيبات اصلي ضد يخ بتن نيترات کلسيم بوده.علت اينکه بعضي از ضد يخ هاي موجود دربازار در دماي پايين يخ نميزند اين است که ان ها ضد يخ پايه نمک بوده که همراه با درصدي الکل توليد شده که براي بتن بسيار خطرناک بوده و خسارت هاي جبران ناپذيري به بتن وارد خواهد کرد.

نوع خبر : :: تاریخ :

 ضد يخ بتن چيست؟ ضديخ بتن در حقيقت يک زودگير بوده که با ايجاد يک واکنش گرمازا در بتن سرعت گيرش اوليه بتن را افزايش ميدهد.ضديخ بتن به تنهايي در دماي پايين يخ ميزند زيرا ترکيبات اصلي ضديخ بتن نيترات کلسيم بوده.علت اينکه بعضي از ضديخ هاي موجود دربازار در دماي پايين يخ نميزنند اين است که ان ها ضديخ پايه نمک بوده که همراه با درصدي الکل توليد شده که براي بتن بسيار خطرناک بوده و خسارت هاي جبران ناپذيري به بتن وارد خواهد کرد.يکي از راه هاي تشخيص ضديخ پايه نيتريک با ضديخ نمک وزن مخصوص ميباشد بدين گونه که نيترات ها داراي وزن مخصوص بالا ميباشند. بطور معمول ضديخ بتن پايه نيتريک در يک گالن 20ليتري حدود26 کيلوگرم گنجانده ميشود.ضد يخ نمکي وزن مخصوص 1 دارد.پس يک راه شناخت ضديخ وزنش در يک 20 ليتري ميباشد.ضد يخ نيتراتي تلخ مزه و ضديخ نمکي شور ميباشد.
ضد یخ ویژه بتن(ویژه بتن های مسلح) K750A
تعریف: ضدیخ بتن جهت تسریع روند گیرش بتن و تشدید حرارت زایی واکنش هیدراتاسیون سیمان بوده و برای بتن ریزی در هوای سرد توصیه می شود.
این محصول با استانداردهای ACI 306R BS 5075, مطابقت دارد.
خواص، اثرات و موارد کاربرد :
بتن ریزی در هوای سرد 15- الی 10+ درجه سانتی گراد
افزایش سرعت گیرش بتن و سخت شدن آن
کاهش نسبت آب به سیمان در شرایط کارایی ثابت ( 5/0 را به 45/0 می رساند)
سازگاری با انواع سیمان پرتلند به جز سیمان تیپ 4
افزایش سرعت هیدراتاسیون، انسجامو دوام بتن در برابر یخبندان و بالا بردن گرما زایی

میزان مصرف ضديخ بتن: بر حسب عیار بتن و حداقل دمای محیط در 24 ساعت بتن ریزی 2% الی 6% وزن سیمان

روش مصرف ضديخ:
به دو روش می توان استفاده کرد :
ترکیب همزمان با آب اختلاط
پس از اختلاط بتن یا ملات به آن اضافه گردد

مشخصات فنی ضد يخ بتن:
رنگ: قرمز
PH : 5/6
وزن مخصوص: gr⁄〖cm〗^3 35/1
حالت فیزیکی: مایع محلول در آب
یون کلر: نــدارد
ملاحظات:
مدت و شرایط نگهداری: یک سال دور از یخ زدگی و نور خورشید(این محصول در فصل سرد سال تا دمای 15- درجه یخ نمی زند)
دمای بتن ریزی و ملات: 15- الی 10+ درجه سانتی گراد
بسته بندی: گالن 25 کیلوگرمی