حلال اپوکسی K774

تعریف:از حلال اپوکسی به منظور دستیابی به غلظت مورد نظر در ترکیبات اپوکسی استفاده می شود.
خواص،اثرات و موارد کاربرد :
رقیق نمودن محصولات اپوکسی جهت کارایی بیشتر
پاک کردن کلیه تجهیزات و وسایل اجرایی اپوکسی
پاک کردن سطوح آغشته به اپوکسی، قبل از خشک شدن
افزایش سرعت اجرا و کاهش هزینه ها
افزایش دادن به زمان استفاده از محصولات اپوکسی در هنگام اجرا

میزان مصرف:با توجه به محصول اپوکسی حداکثر تا 30% وزن محصول اپوکسی می توان استفاده کرد.

روش مصرف:
پس از اختلاط کامل محصولات اپوکسی، به مخلوط نهایی تا رسیدن به غلظت مورد نظر اضافه شود.
مشخصات فنی:
رنگ:بی رنگ
PH : 6
وزن مخصوص:gr⁄〖cm〗^3 87/0
حالت فیزیکی:مایع
ملاحظات:
مدت و شرایط نگهداری: 2 سال دور از نور خورشید، حرارت و دمای بالا
بسته بندی:ظروف 1 و 4 لیتری
این محصول دور از حرارت و شعله مستقیم باشد
از پاشیده شدن این محصول به صورت .... جلوگیری شود.
در هنگام استفاده از این محصول در محصولات اپوکسی از ماسک مناسب استفاده شود.