گروت کنسنترات (گروت منبسط کننده بتن)K701
تعریف :این محصول با هدف ایجاد انبساط قابل کنترل در بتن و ملات مصرف می شود. همچنین موجب افزایش تماس و پیوستگی بهتر بتن و ملات با فضای پیرامون آن می شود.
این محصول با استانداردهایASTMC940,ASTMC980,ASTMC827 مطابقت دارد.
خواص، اثرات و موارد کاربرد :
ایجاد انبساط قابل کنترل در بتن و ملات
جلوگیری از جمع شدگی و ترک خوردگی بتن
جلوگیری از آب انداختگی بتن
افزایش کارایی بتن بدون ایجاد جدایش در دانه بندی بتن
افزایش چسبندگی و تماس بتن با پیرامون آن
انجام عملیات تزریق در سدها، تونلها و درزهای وسیع و طولانی
ترمیم و تعمیر سازه های بتنی که باید از جمع شدگی بتن یا ملات جلوگیری شود.
میزان مصرف:با توجه به میزان انبساط بین 5/0%  تا  1%  وزن سیمان (مقدار دقیق از طریق آزمایشهای کارگاهی تعیین می شود)
روش مصرف:
گروت کنسنترات باید پس از اختلاط کامل بتن یا ملات به آن اضافه شود و سپس به مدت 3 الی 5 دقیقه عمل اختلاط را ادامه دهید.
بتن یا ملات آماده شده باید حداکثر در مدت 20 دقیقه مصرف شود.
مشخصات فنی:
رنگ:خاکستری
PH: 8
وزن مخصوصظاهری: gr⁄〖cm〗^3 9/0
حالت فیزیکی: پودر ( با قابلیت انحلال در آب)
یون کلر: ندارد

ملاحظات:
مدت و شرایط نگهداری: یکسال به دور از نور خورشید و رطوبت
دمای محیط در هنگام اجرا: 7+ الی 35+ درجه سانتی گراد
بسته بندی: ظروف 1 و 5 کیلوگرمی
عمل انبساط از دقایق اولیه شروع شده و تا گیرش اولیه متوقف می شود. لذا باید در زمان کوتاهتری مصرف شود.