روان کننده نوترال (نفتالینی)K709
تعریف :افزودنی روان کننده نوترال بر پایه نفتالینتولید و عرضه می شود.
این محصول با استانداردهایASTMC1017 typeI ,ASTMC494 type F , ISIRI2930 مطابقت دارد.
خواص، اثرات و موارد کاربرد :
افزایش مقاومت فشاری بتن بالغ بر 30%
افزایش کارایی بتن و بهبود پمپاژ آن که استهلاک تجهیزات را کاهش می دهد.
کاهش میزان آب مصرفی بتن، نسبت آب به سیمان را از 5/0 به 4/0 می رساند (معادل 20% )
حفظ اسلامپ بتن بین 15 الی 30 دقیقه
بتن ریزی انواع سازه های مسلح و غیر مسلح در دماهای معمولی
بتن ریزی قطعات پیش ساخته و قطعات با سطح مقطع کوچک و نا متقارن و بتن های پیش تنیده
افزایش انسجام بتن و میزان چسبندگی بتن و فولاد و کاهش نفوذپذیری بتن
سازگاری با انواع سیمان پرتلند

میزان مصرف:بر حسب میزان کارایی مورد نیاز بین 1%  تا 2 % وزن سیمان مصرف می شود.

روش مصرف:
به دوروش می توان استفاده نمود :
ترکیب با آب اختلاط بتن
پس از اختلاط کامل بتن به آن اضافه شود

مشخصات فنی:
رنگ:قهوه ای
PH: 7
وزن مخصوص: gr⁄〖cm〗^3 10/1
حالت فیزیکی: مایع محلول در آب
یون کلر: ندارد
ملاحظات:
مدت و شرایط نگهداری: یکسال دور از یخ زدگی و نور خورشید
دمای بتن ریزی:  10+ الی 40+ درجه سانتی گراد
بسته بندی: گالن20 کیلوگرمی