فوق روان کننده دیرگیر                        K711

تعریف :این محصول که بر پایه پلی کربوکسیلات می باشد، ضمن افزایش کارایی بتن، نقش موثری در افزایش زمان گیرش بتن دارد.
این محصول با استانداردهایASTMC494 type G,ASTMC1017,ISIRI2930 مطابقت دارد.
خواص،اثرات و موارد کاربرد :
تولید بتن روان، سیال و دیرگیر و بتن ریزی های حجیم
بتن ریزی در هوای گرم و مناطق گرم سیری
افزایش مقاومت فشاری بتن بالغ بر 40%
کاهش نسبت آب به سیمان از 5/0% به  38/0%  ( معادل 24% )
بهبود پمپاژ بتن که کاهش استهلاک تجهیزات را در بر دارد.
حفظ اسلامپ بتن بین 30 الی 60 دقیقه ( برای فواصل حمل زیاد )
افزایش انسجام بتن ضمن کاهش نفوذپذیری آن
سازگاری با انواع سیمان پرتلند به جز سیمان تیپ 3

میزان مصرف:از طریق آزمایشهای کارگاهی حداکثر تا 5/1% وزن سیمان مصرف می شود.

روش مصرف:
به دو روش می توان استفاده نمود :
ترکیب با آب اختلاط بتن
پس از اختلاط کامل به بتن اضافه شود.

مشخصات فنی:
رنگ:قهوه ای تیره
PH: 7
وزن مخصوص: gr⁄〖cm〗^3 20/1
حالت فیزیکی: مایع محلول در آب
یون کلر: ندارد
ملاحظات:
مدت و شرایط نگهداری: یکسال دور از یخ زدگی و نور خورشید
دمای بتن ریزی:  25+ الی 40+ درجه سانتی گراد
بسته بندی: گالن20 کیلوگرمی