ابر روان کننده پلی کربوکسیلاتی K707
تعریف : نسل جدیدی از افزودنی های بتن بر پایه پلی کربوکسسلات بوده که برای تولید بتن های خود متراکم و بسیار توانمند با حفظ کارایی طولانی مدت طراحی و تولید می شود.
این محصول با استانداردهای ASTM C 1017 type I, ASTM C 494 type F مطابقت دارد.
خواص، اثرات و موارد کاربرد :
ساخت بتن با مقاومت فشاری 80% بیشتر از بتن شاهد
ساخت بتن خود متراکم، بدون ویبراتور و نفوذ ناپذیر
بتن ریزی مقاطع بسیار کوچک و نامتقارن با تراکم بالای آرماتور و با سرعت زیاد
ساخت بتن با حفظ اسلامپ اولیه آن بیشتر از 90 دقیقه
ساخت بتن بسیار چسبناک و رونده که سطح نهایی آن صاف و یکنواخت بوده و ترک نمی خورد.
افزایش کارایی بتن همزمان با کاهش نسبت آب به سیمان
سازگاری با انواع سیمان پرتلند

میزان مصرف: از طریق آزمایشهای کارگاهی و بر حسب شرایط 3/0% الی 9/0% وزن سیمان مصرف می شود.

روش مصرف:
در مواردی که فقط کارایی بتن مطرح باشد در محل اجرا به مخلوط بتن آماده اضافه می شود. ( 3/0% الی 6/0% )
در مواردی که حفظ اسلامپ مطرح باشد در هنگام تولید بتن با آب اختلاط بتن ترکیب شده و مصرف می شود. (7/0% الی 9/0% )

مشخصات فنی:
رنگ: قهوه ای
PH: 5/6
وزن مخصوص: gr⁄〖cm〗^3 07/1
حالت فیزیکی: مایع محلول در آب
یون کلر: ندارد

ملاحظات:
مدت و شرایط نگهداری: یکسال دور از یخ زدگی و نور خورشید
دمای بتن ریزی: 5+ الی 50+ درجه سانتی گراد (در شرایط دمای پایین تر استفاده از محصول ضد یخ (K750) توصیه می گردد.
بسته بندی: گالن 20 کیلوگرمی