ضد یخ پودری ملاتی(مخصوص ملات و بتن غیر مسلح)K751P

تعریف:ضد یخ بتن غیر مسلح و ملات جهت بتن ریزی در هوای سرد طراحی و تولید می شود و به دلیل دارا بودن یون کلر برای بتن های مسلح توصیه نمی شود.

خواص،اثرات و موارد کاربرد :
جهت بتن ریزی های غیر مسلح و ملات بنایی در فصل سرد سال ( 10-  الی 10+ درجه سانتی گراد)
سرعت گیرش مواد و جلوگیری از یخ زدن آن
کاهش نقطه انجماد آب ملات یا بتن غیر مسلح
سازگاری با انواع سیمان پرتلند (البته برای سیمان تیپ 1 و 2 بیشتر سفارش می شود)

میزان مصرف:با توجه به دمای محیط و عیار بتن یا ملات حداکثر تا 3% قابل استفاده است.

روش مصرف:
به دو روش می توان استفاده کرد :
ترکیب همزمان با آب اختلاط
پس از اختلاط بتن یا ملات به آن اضافه گردد

مشخصات فنی:
رنگ:سفید
PH : 7
وزن مخصوص ظاهری:gr⁄〖cm〗^3 15/1
حالت فیزیکی:پودر محلول در آب
یون کلر: دارد
ملاحظات:
مدت و شرایط نگهداری: یک سال دور از نور خورشید
دمای بتن ریزی و ملات:  10-  الی 10+ درجه سانتی گراد
بسته بندی:کیسه25 کیلوگرمی